Płynność płatnicza jest jest zdolnością przedsiębiorstwa do płacenia wszystkich najbardziej bieżących zobowiązań. Jej utrzymanie, głównie w młodym przedsiębiorstwie, jakkolwiek nie tylko jest jednakże dość trudna. Z wielu argumentów może okazać się, iż jej ciągłość nie będzie do zrobienia. Co zrobić, aby zabezpieczyć biegłość finansową własnego przedsiębiorstwa i jak jej nie stracić?

Jak administrować finansami przedsiębiorstwa

Dysponowanie biegłością finansową stawia za cel utrzymanie finansów kompanie na takim stopniu, aby nie musieć odkładać terminu spłaty zobowiązań. Poprzez to do zrobienia jest lepsze rozdysponowanie pieniędzy i działanie bez posiłkowych pożyczek i kosztów. Takie działanie doprowadza też znaczniejsze zaufanie dostawców.

Płynność pieniężna sprzęga się wobec tego z organizacją wszystkich służbowych pieniędzy i wymaga przyszłościowego rozważania. Winna zakładać oszczędzanie pieniędzy na uiszczenie podatków, wyprzedzać konieczne wydatki i koszty. W konceptach musi być również miejsce na subsydialne inwestycje w korporację. Postać administrująca finansami winna mieć też na względzie alternatywę niezapłacenia zobowiązań dostawców i punkt, że niejednokrotnie może okazać się, że na pieniądze należy będzie zwyczajnie poczekać.

Współczynnik płynności finansowej

Pułap płynności płatniczej przedsiębiorstwa w bieżącym momencie można bardzo nietrudno zliczyć. Służy temu wskaźnik płynności bieżącej, który ukazuje, jaki jest szczebel obejmowania zobowiązań poprzez aktywa. Przykładowy wskaźnik winien obejmować się w przedziale 1,3 do 2. Taki szczebel oznacza, iż pieniędzy jest wystarczająco do sprawnego działania instytucji. O ile jest za niski, może to znaczyć, że instytucja będzie miała kłopoty zapłata faktur. O ile jest większy niż 2, innymi słowy, że spółka bezcelowo utrzymuje pieniądze, które mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje.

Wskaźnik płynności bieżącej liczy się nadzwyczaj nieskomplikowanym na kształt – aktywa obrotowe przedsiębiorstwa dzieli się poprzez sumę bieżących zobowiązań. Tak samo rozlicza się współczynnik wypłacalności finansowej, wprawdzie w tym wariancie ważne jest, aby w rachubę wziąć wyłącznie wszystkie dostępne środki pieniężne.

Tryby na zachowanie płynności finansowej

Utrzymanie płynności bieżącej nie jest proste, głównie w przypadku spółek, które wystawiają faktury z odłożoną datą spłaty. W tym przypadku oczekiwanie na pieniądze może ciągnąć się co więcej trzy miesiące, a to jest istotnie długo. Non stop może się okazać, iż spółce braknie środków, a do drugiej spłaty w dodatku długo. Wówczas zwykle menadżerowie decydują się na pożyczkę lub linię kredytową na firmowym koncie.

Drugim sposobem może stać się faktoring. Jest to usługa bankowa względnie branżowych korporacji, która polega na wykupywaniu faktur. Poprzez to przedsiębiorca ma pieniądze zaraz po przysłaniu adnotacji do firmy faktoringowej, która od tej chwili oczekuje na spłatę należności od odbiorcy. Sygnowanie umowy faktoringowej nie sprawia dużych problemów i nie wymaga nadto całego szeregu formalności ani udokumentowanych dochodów. Faktoring nie wymusza dodatkowo żadnych ubezpieczeń majątkowych – wystarczającym są w samej rzeczy faktury.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *